سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهندس علی زندگانی – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید ناطق –

چکیده:

سوپر آلیاژ Rene80 به عنوان آلیاژ مورد استفاده در ساخت پره توربین های جت دارای خواص بالای مکانیکی و پایداری ریز ساختاری حین کارکرد دمای بالای موتور می باشد در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی پیر سازی بر رشد رسوبات γ درسوپر آلیاژ Rene80 مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور نمونه هایی از این سوپر آلیاژ به مدت ۲ساعت در دمای ۱۲۰۴ درجه سانتی گراد تحت عملیات همگن سازی و سپس به مدت ۴ ساعت در دمای ۱۰۹۵ درجه سانتی گراد تحت عملیات انحلال قرار گرفتند پس از این نمونه ها در دمای ۹۰۰،۸۵۰ و ۹۵۰ درجه سانتیگراد برای زمانهای تا ۱۴۴ ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفتند ریز ساختار سوپر آلیاژ Rene80 با هدف تعیین سنیتیک رشد رسوبات γ با استفاده از روش های متالوگرافی بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که سنتیک رشد ذرات γ در محدوده آزمایشاز تئوری LSW پیروی نموده و رشد ذرات توسط نفوذ حجمی کنترل می شود. پدیده مهم پیوستگی ذرات از زمانهای اولیه پیرسازی بوقوع پیوسته است. مقدار انرژی فعالسازی اندازه گیری شده لازم برای فرآیند درشت شدن که تحت کنترل نوسانات اتمی بوده و فعال شده با گرماست در سوپر آلیاژسوپر آلیاژ Rene80 برابر ۲۵۳۲۹۶J/mol به دست آمد، که بسیار نزدیک به انرژی فعالسازی لازم برای نفوذ عناصر Ti وAl در زمینه نیکل fcc می باشد.