سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد نظری ها – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق توسعة آبشستگی موضعی اطراف مدل فیزیکی پایه های استوانه ای با ابعاد مختلف تحت شرایط آب صاف و در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت . در طول آزمایشات مشخص شد که اغلب ذرات بستر اطراف پایه در نیم ساعت اول آزمایش شسته می شدند و از آن به بعد نرخ آبشستگی کند میگردید. بطوریکه حدود % ٨٣ آبشستگی در دو ساعت اول اتفاق می­افتاد. همچنین مشاهده میشد که هر چه که قطر پایه ها کوچکتر باشند ،زمان رسیدن به تعادل کوتاهتر خواهد بود.یک آزمایش طویل المدت(حدود ٩٠ ساعت) برروی یکی از پایه ها انجام شد، تا روند آبشستگی در طول زمان تعیین گردد. دانشمندان متعددی فرمولهای مختلفی را (بصورت توابع لگاریتمی ، نمایی و مثلثاتی ) برای تشر یح تغییرات زمانی عمق آبشستگی تا کنون پیشنهاد کرده اند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر با رابطة پیشنهادی توسط این دانشمندان مقایسه شد. رابطة پیشنهادی نظر الاسلام(Nazrul Islam et al1986) بهتر توانست نتایج بدست آمده از این تحقیق را تخمین بزند