سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا وزیری – بخش زمین شناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مرز بین سنومانین – تورنین تغییرات مهمی در ترکیب فرامینیفرهای منطقه استبورن (Eastbourne) انگلستان بوقوع پیوسته است. بر اساس مطالعات آماری ۵ مجموعه فسیلی در این مرز قابل بررسی بوده که از A تا E نام گذاری گردیده اند. تنوع فرامینیفرها در مجموعه A زیاد، درحالی که بتدریج در سایرمجموعه ها کاهش می یابد. مقایسه تنوع فرامینیفرهای این مجموعه ها با تغییرات ژئوشیمیایی(کربن ۱۳ و اکسیژن ۱۸) نشان می دهد که دو مرحله مهم انقراض درمیکروفسیل ها با افزایش در میزان کربن ۱۳ و کاهش در مقادیر اکسیژن ۱۸ همراه بوده است. کمبود اکسیژن و فقر مواد غذایی مهمترین عوامل از بین برنده فرامینیفرها در این مرز معرفی شده اند.