سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله اردشیر – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
امیر محمودی زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در ساماندهی رودخانه ها و به منظور جلوگیری از فرسایش جداره های رودخانه ها روش های مختلفی از جمله انحراف جریان رودخانه و یا کاهش سرعت جریان در نزدیکی ساحل موجود می باشد . آبشکن ها علی رغم محافظت از جداره های رودخانه ها خود تحت تاثیر پدیده ی آب شستگی بخصوص در قسمت دماغه قرار می گیرند . در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای مهمی نظیر سرعت برشی سرعت برشی بحرانی با قطر متوسط مصالح بستر ۹۱ , ۰ میلی متر همراه چهار عدد فرود و دبی ثابت پرداخته می شود که در انتها با تحلیل نتایج یک رابطه تجربی با ضریب همبستگی بالا بدست آمده است .