سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت الله فتحی – دانشگاه شهید جمران اهواز
احسان شکیبا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
فرشاد ابراهیم پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدرضا عنایت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

نیاز تغذیه ای گیاهان زراعی به عناصر میکرو در کشور مورد توجه جدی واقع نشده است بررسی های در استان خوزستان موید این مطلب است که میزان این عناصر در خاک کمتر از حد مجاز می باشند. بر این اساس آزمایشی در سال زراعی ۷۷ بصورت طرح اسپلیت پلات با پایه بلوک های کامل تصادفی (تیمار اصلی شامل چهار واریته جو بنام های جنوب، ۱۳ سراسری، کارون و ایده و تتیمارهای فرعی پنج تیمار کودی میکرو شامل روی، مس، آهن، روی آهن مس و تیمار شاهد بدون کود میکرو) در چهار تکرار در اراضی شرکت کشت و صنعت کارون واقع در ۲۷ کیلومتری هشرستان شوشتر اجرا گردید.