سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا سلیمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام .

چکیده:

مادامی که قابلیت استفاده عناصر غذائی کمتر از حد مطلوب برای گیاه بخصوص باشد، چرخه زندگی گیاه کامل نمی شود ( آرنون و استاوت ) عناصر کم مصرف در این بین به مقدار ناچیزی ( نسبت به عناصر پرمصرف ) مورد نیاز گیاه هستند . با توجه به اثر آنتاگونیسمی روی با آهن و منگنز و همچنین آهن با منگنز و روابط دیگر بین این سه عنصر، لزوم توجه به افزایش غلظت هر سه عنصر از نیازهای عمده تحقیقاتی بود . در منطقه مهران در استان ایلام به دلایل متعدد از جمله آهکی بودن خاکها و pH بالا قابلیت استفاده عناصر کم مصرف کم است، لذا این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی سولفات روی و محلول پاشی سولفات آهن و سولفات منگنز در جهت افزایش غلظت هر سه عنصر روی، آهن و منگنز علاوه بر افزایش عملکرد انجام گرفت .