سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن براهیمی – کارشناس ارشد تاسیسات آبی
امیر فرزان – کارشناس ارشد سدهای خاکی

چکیده:

مطالعهچگونگی فرسایش هر حوضه آبریز یکی از اولین گام ها در جهت حفظ آن است . با بررسی وضع گذشته، حال و پیش بینی آینده در حوضه، می توان تصمیم گیری مناسبی در مورد روش های مختلف حفاظت حوضه در ترکیب با حیات گیاهی، جانوری و فعالیت های اقتصادی اتخاذ نمود منطقه مورد مطالعه حوضه آبریز رودخانه قره آغاج در محل ایستگاهرسوب سنجی تنگ کازرین واقع بر رودخانه قره آغاج دراستان فارس است. محدود زمانی آمار بین سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۷ بوده و وسعت حوضه ۱۲۳۶۰ کیلومتر مربع می باشد.