سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم و فنون دریایی
هادی بابایی – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری بندر انزلی
حمید عبداله پور بی ریا – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری بندر انزلی

چکیده:

سفید رود در استان گیلان با آبدهی سالانه ۳/۴۰۹ کیلومتر مکعب یکی از مهمترین رودخانه های حوزه جنوبی دریای خزر است. از این رو شناخت کیفیت آب آن و تاثیرات اکولوژیکی آن حائز اهمیت است. در این تحقیق تغییرات فصلی مقدار پارامترهای دما، هدایت الکتریکی، اسیدیته، اکسیژن محلول، سختی و مواد معلق مورد بررسی قرار گرفت. روش آنالیز بر اساس روشهای استاندارد امریکا در آنالیز آب و فاضلاب بود. بر اساس داده های حاصل مقدار متوسط سالانه پارامترهای مورد بررسی بصورت زیر است : دمای آب: ۱۹/۸ درجه سانتی گراد، اکسیژن محلول ۱۰/۸ میلی گرم بر لیترریال اسیدیته ۸،سختی کل ۲۸۷/۷ میلیگرم در لیتر، هدایت الکتریکی ۰/۸۲میلی موس بر سانتیمتر. مقادیر بدست آمده توسط نرم افزار آماری و تست مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است همچنین داده های حاصل از این تحقیق با مقادیر اندازه گیری شده توسط دیگر محققین در این رودخانه و دیگر آبهای طبیعی مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.