سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی ساداتی پور –
فرهاد عرب‌ها –

چکیده:

حوضه آبریز بابل رود در موقعیت جغرافیایی ۳۶ تا ۳۶/۴۵ شمالی و ۵۲/۲۰ تا ۵۲/۵۵ شرقی در استان مازندران باب شده که دارای مساحت ۱۵۸۶/۵۶ KM2 می‌باشد. در اینجا با استفاده از نرم‌افزارهای GIS و بر اساس هفت شیت نقشه توپوگرافی سازمان جغرافیایی به شماره‌های ( IV.III.II.I ) 6552 و ( III ) 6563 و ( II.I) 6462 محدوده حوزه آبریز مشخص و با توجه به مناطق کشاورزی و شهری و صنعتی موجود در حوزه آبریز و نیز با استفاده از روش استالر پارامترهای موفومتری استخراج و براساس آن‌ها نقشه‌های دوبعدی و سه‌بعدی از حوزه آبریز تهیه شد. در نهایت بر مبنای این نقشه‌ها پوسترهای آتی برای حوزه بابل رود پیشنهاد شده است.