سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا سبزیوند – مدیرگروه حفاظت رودخانه و کنترل سیلآب شرکت مدیریت منآبع آب ایران
علیرضا نجفی – کارشناس شرکت مادر تخصصی مدیریت منآبع آب ایران
جمشید مصباحی – مدیرگروه مهندسی رودخانه ومحیط زیست شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی

چکیده:

تعیین پارامترهای ریخت شناسی رودخانه موجب می گردد تا ضمن پیش بینی رفتار رودخانه بتوان نسبت به برخورد با رودخانه و اجرای طرح های ساماندهی در آنها کاملاً هوشیارانه و مبتنی بر قواعد حاکم بر آن عمل نمود. این پارامترها در بازه های مختلف رودخانه متفاوت بوده و لزوم شناسایی آن در هر مورد برای انجام تحقیقات و انجام فعالیتهای مهندسی ضروری است. رودخانه بلافاصله در محل ورود به دشت از کوهستان، شرایط کاملاً متفاوتی پیدا می کند وجود سیلآبدشتهای عریض، دانه بندی متفاوت، نوع رودخانه، شیب بستر، نوع بهره برداری از رودخانه نظیر برداشت مصالح رودخانه ای و وجود اراضی مسکونی و کشاورزی از مهمترین این تغییرات می باشند که شناسایی دقیق این پارامترها بر مدیریت رودخانه تاثیرات مستقیم بجای می گذارد. رودخانه کارون با طولی معادل ۸۵۰ کیلومتر و بده متوسط ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه از پرآب ترین و مهمترین رودخانه های دائمی ایران می باشد. در این مطالعه ریخت شناسی این رودخانه در محل ورود به دشت بررسی گردیده است این مطالعات ضمن معرفی نوع و ویژگی های رودخانه در محل ورود به دشت ناپایداری رودخانه در این بازه را از ۴ روش مختلف اثبات می کند. بررسی فرسایش پذیری و جآبجایی رودخانه در یک بازه ۳۰ ساله و مشکلات خاص مورفولوژیکی رودخانه در محل ورود به دشت، تحلیل جزایر رسوبی و تعامل بهره برداری از مصالح رودخانه ای و پارامترهای ریخت شناسی در آن از دیگر نتایج مطالعات است.