سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمید جزایری – تهران – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
امین سالم – تهران – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

کاشیهای پرسلانی به دلیل دارا بودن خصوصیات مکانیکی و فیزیکی مطلوب از جمله مقاومت خمشی بالا و جذب آب در حد صفر توجه خاصی را در بخشهای تحقیقاتی و صنعتی در سالهای اخیر به خود جلب نموده اند . در بین فرآیندهایی که برای تولید این دسته از سرامیکها انجام می شود فرآیند پخت تاثیر زیادی بر روی میکروساختار قطعه نهایی دارد . لذا در این تحقیق سعی شده است
تغییرات میکروساختاری آنها در طول فرآیند سینتر شدن مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بدین منظور از یک ترکیب صنعتی استفاده شده و پارامترهای فیزیکی مانند انقباض حرارتی، جذب آب، دانسیته و تخلخل اندازه گیری شده است . همچنین میکروساختار بدنه سرامیکی و آنالیز مینرالی آن مطالعه شده و زمان بهینه پخت بدست آمده است . همچنین نشان داده شده است که علاوه بر دما زمان سینتر شدن نیز عامل تعیین کننده ای در فرآیند پخت بدنه های پرسلانی است .