سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صفری واریانی – دانشجوی دکترای بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس
باقر مرتضوی – دانش و مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس
علی خوانین – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد مؤذنی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

افزایش روزافزون کاربردهای امواج مایکروویو سبب شده است مطالعات زیادی در مورد اثرات این امواج بر سلامت موجودات زنده انجام گیرد. پس از این مطالعات در مورد اثرات سیتوژنتیکی این بینوا چه می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیقات هنوز پاسخ قطعی در مورد اثرات مزبور ارائه نشده است. میکرونوکلئوس یکی از روش‌های مناسب جهت تأمین آسیب‌های سیتوژنتیکی عوامل زیان آور فیزیکی (پرتو ها) و بابل زیان‌آور شیمیایی می‌باشد. در این مطالعه از روش یاد شده جهت بررسی آثار سیتوژنتیکی امواج مادون این‌ها با فرکانس‌های ۸۹۰ و ۹۵۰ تا هرتز با توان‌های ۳۰ و پنج وات بر لنفولسیت های موش Balb c مصر شد. نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه نشان داد امواج مایکروویو سبب تأکید بر میزان میکرونوکلئوس در لنفولسیت های دو هسته‌ای در گروه مورد نسبت گروه به شاه شده است اما این حقیقت از نظر آماری معنی‌دار نبودن.