سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا صیرفی –
مزدک رازی –
مهرسا فجری –
آیسا رضابخش –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تغییرات در پراکندگی و تعداد ماست سلهای طحال طیور تخمگذار همراه با افزایش سن بوده که بدین جهت، پس از نمونه برداری از طحال در سنین ۰ ، ۷ ، ۲۱ ، ۴۲ ، ۹۰ و ۱۲۰ روزگی، نمونه ها بلافاصله در محلول پایدارکننده قرار گرفته و پس از طی مراحل معمول پاساژ بافت، برشهایی به ضخامت ۶ میکرون توسط میکروتوم تهیه گردید . سپس برشها با رنگ آمیزی به روش تولوئیدین بلو رنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری موردمطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که ماست سلها در طحال در پولپ قرمز پراکنده بوده و در پولپ سفید مشاهده نمی شوند . کمترین تعداد ماست سلها در زمان تولد و بیش ترین افزایش در تعداد در سن ۲۱ روزگی مشاهده گردید . همچنین در تمامی گروههای سنی، اکثر ماست سلها محتوی دانه های شدیدا " رنگ پذیر بودند