سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا سلیمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
کورش کمالی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
زهره شفیعی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
ایوب پیروانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

چکیده:

پخش سیلاب از طریق کاهش سرعت عبور سیلاب و ساکن نمودن آن، باعث به جای ماندن رسوبات و مواد همراه می شود . در نتیجه میتوان شاهد تغییرات مهمی در محیط، بخصوص در خاک بود . پخش سیلاب در اراضی درشت دانه، به دلیل تعدیل ویژگی های مهم خاک مانند ظرفیت بسیار پائین آنها از نظر نگهداری رطوبت قابل استفاده و عناصر مورد نیاز گیاهان سودمندتر است . شبیه سازی (Simulation) و پایش (Monitoring) از جمله راه های مطالعه تغییرات ذکر شده هستند (۱) پایش، تعیین روند تغییرات با استفاده از تناوب اندازه گیری خصوصیات مهم مورد مطالعه است (۲) از روشهای مورد استفاده در عملیات پایش، نمونه برداری از محلهای نشانه گذاری شده (Benchmark Sampling ) است . بدین معنی که هر ساله از محلهای یکسان نمونه برداری شود تا روند تغییرات به دست آید (۳) با گذشت هفت سال از عملیات اجرائی پخش سیلاب در ایستگاه آبخوان موسیان ( استان ایلام ) حجم زیادی از رسوبات در اثر پخش سیلاب وارد عرصه ها وارد شده است . بنابراین، پیگیری روند تغییرات مکانی و زمانی ویژگی های فیزیکی و شیمیائی در این عرصه از نیازهای عمده تحقیقاتی محسوب می شود .