سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اسماعیل گلی کلانپا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر ملکوتی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسن روزی طلب – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی

چکیده:

زمانی که کود پتاسیمی به منظور افزایش فراهمی پتاسیم برای ریشه گیاهان به خاک افزوده می شود، بخشی از پتاسیم افزوده شده موجب افزایش پتاسیم محلول، بخشی بر روی مکانهای تبادلی جذب و بخش دیگری به شکل غیر قابل تبادل در خاک تثبیت می گردد (۱). توزیع پتاسیم مصرفی بین این منابع از دیدگاه کارایی کودهای پتاسیمی مصرفی و فراهم پتاسیم به ریشه های گیاه حائز اهمیت فراوانی است. توزیع پتاسیم افزوده شده به خاک بین این سه جزء علاوه بر نوع خاک، به میزان پتاسیم مصرفی نیز بستگی دارد. عوامل مختلفی بر تثبیت پتاسیم اثر می گذارند. در این میان کانی های رسی و چرخه خشک و تر شدن اهمیت بیشتری دارند (۷). این مطالعه، به منظور بررسی تغییرات پتاسی در اثر مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیمی و شناسایی کانی های غالب در بخش رس، سیلت و شن در چند خاک انتخابی از خاک های زیر کشت گندم استان آذربایجان غربی انجام گرفت.