سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رشید احمدی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان ساری
منوچهر فرج زاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس و مسئول واحد GIS موسسه بین المللی زلزله شنا

چکیده:

بطور مسلم نوع ونحوه استفاده از زمین یا کاربری اراضی و یا به عبارتی فعالیت های انسانی در ایجاد و تشدید حرکات توده ای نقش مهمی را ایفا می کند. اصولا تغییر کاربری اراضی در محیط های طبیعی به تناسب نیاز بشر صورت گرفته که درمواردی تغییر ناآگاهانه کاربری اراضی، موجب آسیب پذیری محیط در برابر انواع حرکات توده ای می شود. میزان و شدت این آُیب پذیری بطور مستقیم با نوع و نحوه تغییرات انجام شده در رابطه است. با توجه به این موضوع رابطه بین نحوه کاربری اراضی و حرکات توده ای مورد مطالعه محققین قرار گرفته است که طی آن محققین سعی نموده اند اثرهای مثبت و منفی تغییر کاربری اراضی را مورد ارزیابی قرار دهند.
دراین مطالعه که در حوضه آبریز واز در شمال کشور صورت پذیرفته است از عکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۶۴ شیمسی برای تهیه نقشه کاربری اراضی استفاده گردیده و گستره پهنه های مختلف کاربری های اراضی در طی سالهای مذکور مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه نیز نقش تحریک کننده این کاربری ها در وقوع حرکات توده ای متعدد همراه با ارائه نقشه پراکنش فضایی آنها بحث شده است. در خاتمه راه حلهای عملی برای بازگرداندن حالت پایدار طبیعی به محیط ارائه شده است.