سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسمن مولازاده – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فرح ترکمنی آذر – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
احمد محمودی ازناوه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
رامک قوامی زاده – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

مسئله تغییر ترتیب ردیفهایcolormap در تصاویر رنگی شاخ صدار، که با عنوانcolormap reindexing یا palette reordering شناخته م یشود، یک مسئلة بهینه سازی است کهحل آن تأثیر چشمگیری در کاهش نرخ فشردهسازی تصاویر خواهد داشت. تاکنون روشهای متعددی در مورد این مسئله ارائه شده است. اکثر این روشها از نظریه گراف و تبدیل آن به مسائلی چون دستفروش دورهگرد استفاده نمودهاند. در این مقاله الگوریتمهای ژنتیک برای اولین بار روی این مسئله اعمال شده است. تابع معیار در این الگوریتم براساس آنتروپی تصویر تعریف شده است و عملگرهای جایگشتی ژنتیکی نیز متناسباً استفاده شدهاند. این روش می تواند در بعضی از موارد با ۰ تا ۲۰ % حجم فشردهسازی را / کاهش آنتروپی به اندازۀ ۶ کاهش دهد و جایگاه مناسبی را بین روشهای دیگر به خود اختصاص دهد.