سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی آزما – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – شرکت ملی گاز ایران ، پالایشگاه پارسیان

چکیده:

بکارگیری آلکانول آمین ها که دار ای خاصیت بازی بالایی هستند ، مانند MEA و DEA در واحد شیرین سازی گاز در پالایشگاههای کشور با هدف حذف آلاینده های اسیدی ) ) H2S,CO2 از گاز ، باعث کاهش این آلاینده ها از گاز درحد PPM می شوند ، در صورتیکه میزان مجازو مطلوب این آلاینده ها پس از خروج از واحد شیرین سازی گاز برای H2S برابر ۵-۲۰PPM و برای CO2 برابر ۱-۳ در صد حجمی می باشد ، بنابراین می توان نتیجه گرفت که حذف CO2 درفرآیند شیرین سازی تا حد PPM امری لازم و ضروری نمی باشد و در حقیقت جذب CO2 توسط حلالهای آمین بیش از اندازه مورد نیاز و مطلوب می باشد،که افزایش مصرف حلال آمین در این فرایند را بدنبال دارد . لذا با توجه به گامهای نوین صنعت که در راستای کمینه نمودن مصرف مواد و انرژی ،کاهش هزینه ها ، افزایش ظرفیت تولید و بهبود عملیات با دیدگاه عدم تغییر در اصل فرایند برداشته شده است ،اگر بتوان بجای حلالهای آمین از مخلوط آمین ها که دارای امتیاز جذب انتخابی آلاینده های اسیدی می باشند در فرآیند شیرین سازی استفاده کرد ، می توان باعث کاهش این آلاینده های گاز ) ) H2S,CO2 در حد لزوم و مطلوب شد . این کار از طریق مخلوط کردن یک حلال آمین ( دارای یک با دو بنیان الکلی و خاصیت بازی بالا ) با یک حلال آمین ( دارای سه بنیان الکلی و خاصیت جذب انتخابی ) H2S امکان پذیر می باشد و خاصیت جذب انتخابی این نوع از حلال آمین که دارای سه بنیان الکلی است ، مربوط به ساختمان ملکولی ، طبیعت و مکانیزیم واکنشهای انجام شده ونوع ک اربامات ناپایدار تشکیل شده می باشد . امتیاز عملیاتی کاربرد این نمونه از مخلوط های آمین عبارتند از : کاهش خوردگی – گاهش گرمای انحلال – کاهش فشار بخار – کاهش هیدورکربنهای خروجی همراه با مخلوط بعد از عمل جذب
وکاهش بار عملیاتی بر واحد گوگرد سازی – کاهش انرژی مصرفی در برج احیا آمین – کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش ظرفیت عملیاتی واحد شیرین سازی گاز می باشد . در این مقاله با بررسی بر روی انواع حلال آمین از نقطه نظر خاصیت بازی و خاصیت جذب انتخابی ، شاخص های انتخاب حلالها و مکانیزم حذف آلاینده ها ، بررسی رفتار مخلوط آمین ها ، مخلو ط مناسبی ازحلالهای آمین جهت حذف آلاینده های ) ) H2S-CO2 از گاز ارائه شده و نتایج حاصله از جایگزین این مخلوط در واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هاشمی نژاد همراه با افزایش ظرفیت بیان میگردد