سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم کریمی – برق منطقه ای اصفهان
فریبرز اقتدارنیا – برق منطقه ای اصفهان
رضا پوراقابابا – برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

با بههم پیوستن و بزرگ تر شدن سیستم های قدرت، مشکلا ت آنها نیز بیشتر می شود . از جمله این مشکلات افزایش سطح اتصال کوتاه است . روشهای بسیاری برای کاهش سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت مورد استفاده قرار گرفته است که یکی از آن ها تغییر آرایش ۱ است . در این مقاله که حاصل یک تجربه موفق در شبکه برق اصفهان در سال ۱۳۹۳ م یباشد از روش مذکور برای کاهش سطح اتصال کوتاه استفاده شده و به کمک آن نتایج مناسب و قابل قبولی بدست آمده است . با این روش افزایش جریان قطع کلیدهای قدرت و به عبارتی تعویض آنها تا چند سال آتی به تأخیر خواهد افتاد . در این مقاله نتایج بررسی های استاتیکی و دینامیکی انجام شده به کمک نرم افزار DIgSILENT جهت استفاده از ترانسفورمرهای پست شهید منتظری در پست شمال شرق در شرکت برق منطقهای اصفهان ارائه شده است