سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مومنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

با افزایش سوختهای فسیلی و انباشت گازهای آلاینده در جو زمین، که به دلیل گسترش صنایع و خودروها در قرن اخیر و در سطح جهان اتفاق افتاده است، پدیده گلخانه ای روی داده ، که گرما و امواج بلند برگشتی زمین نمی توانند از جو زمین خارج شوند، و نتیجتا یکی دو درجه دمای زمین افزایش یافته است. مطالعات جهانی بسیاری از دانشمندان را به این باور رسانده که پدیده اقلیم درحال شکل گرفتن است . پدیده افزایش دما در بعضی ایستگاه های هواشناسی ایران نیز مشاهده شده که نشانه گرایش به سمت اقلیم خشک تر را نشان می دهند. این مقاله با این فرضیه مطرح شده است که تغییر اقلیم در ایران بر ناپایداری اکولوژیکی موثر افتاده و نظام طبیعی آن را دگرگون ساخته است.
این پژوهش با استفاده از روشهای آماری، توصیفی و اسنادی به تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات اقلیم و آسیب پذیری ناشی از آن که به خصوص درچند دهه اخیر حاصل شده است، می پردازد.
– روند رو به رشد خشکسالیها
– گسترش کویرها و افزایش بیابان زائی
– افزایش تصاعدی سیلابها
این تحقیق به تجزیه و تحلیل هر یک از این تغییرات می پردازد و راهکارهای مناسب مناسب برای آنها ارائه می دهد.