سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

هدف از تعیین تاریخ کاشت یافتن زمان کشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک گیاه است بطوریکه مجموعه عوامل محیطی حادث در آن زمان برای سبز شدن، استقرار و بقاء گیاهچه مناسب باشند، ضمن اینکه گیاه حتی المکان در هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب روبرو گردد و با شرایط نامساعد محیطی نیز برخورد نکند. مشخص ترین فاکتورهایی که با تاریخ کاشت تغییر می یابد طول روز و درجه حرارت میباشند. در حالت کلی برای یافتن زمان کاشت مناسب بایستی به رطوبت خاک، حرارت و نوردهی نیز توجه داشت. در کشت آب مساله رطوبت مطرح نیست و نور هم برای جوانه زنی آن ضروری نیست، بنابراین حرارت خاک یکی ازمهمترین ماسئل برای انتخاب تاریخ کاشت به منظور جوانه زنی مناسب است.
از موارد مهمی که معمولا جهت انتخاب تاریخ کاشت مناسب مد نظر قرار می گیرد می توان به کیفیت محصول، استقرار گیاه، تاریخ برداشت و کنترل علفهای هرز اشاره کرد. دماهای پائین یا بالا در زمان کاشت درصد استقرار گیاهان را کاهش می دهند و کاشت دیر هنگام می تواند برداشت محصول را به تاخیر انداخته و علاوه بر افزایش هزینه برداشت افت محصول را نیز به دنبال داشته باشد. تاخیر در کاشت زمان بیشتری برای شخم و از بین بردن گیاهان هرز باقی می گذارد. ولی زود کاشتن بذر موجب توانایی بیشتر گیاه زراعی در رقابت با گیاهان هرزی می شود که دیرتر جوانه می زنند. علاوه بر همه این موارد تنظیم تاریخ کاشت به فرار گیاه از دوره هایی که بیشترین اختمال خطر آفت وجود داردکمک می کند.