سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه قلیزاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
فواد مرادی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
سید الیاس مرتضوی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
منصور امیدی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق سلول های کشت تعلیقی و پروتوپلاست حاصل از ارقام حساس (IR29) و متحمل برنج (اهلمی طارم) تحت تاثیر تیمارهای مختلف شامل ۰/۱ مولار نمک NaCl، ۰/۲ مولار مانیتول، ۲۰ نانو مولار بافیلومایسین A1، و ۰/۱ مولار NaCl همراه با ۲۰ نانومولار بافیلومایسین A1 و شرایط نرمال در ۳، ۸ و ۲۴ ساعت پس از اعمال تیمارها، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که حجم واکو ئلی سلول های کشت تعلیقی و پروتوپلاست ها در رقم متحمل پس از اعمال تیمار NaCl و مانیتول افزایش یافت. در رقم حساس (IR29) نیز ابتدا یک چنین افزایش حجم واکوئل تحت تاثیر تیمار شوری مشاهده شد در حالی که، ۳ ساعت پس از اعمال تیمار مانیتول در اثر اسمولاریته بالای محیط کشت به شدت چروکیده شدند. سلولهای رقم متحمل تیمار شده با آنتی بیوتیک بافیلومایسین A1 هیچ گونه تغییر ویژه ای در مقایسه با کنترل نشان ندادند . در حالی که، تیمار بافیلومایسین A1 همراه با NaCl، موجب کاهش معنیداری در حجم واکوئلی آنها شد . اما پدیده مشابهی در رقم IR29 مشاهده نشد . به نظر می رسد که تاثیر بازدارندگی بافیلومایسین A1 بر افزایش حجم واکوئل که در اثر تیمار NaCl به وجود می آید، مختص ارقام متحمل بوده، که دال بر این میباشد که V-ATPase ممکن است نقش اساسی در ایجاد انرژی برای فعالیت آنتی پورت+ Na+/H و تسهیم واکوئلی سدیم در سلول های انباشته از مقادیر قابل توجهی NaCl داشته باشد.