سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مهدیه نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود فرزین – هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن ملایی داریانی –
مصطفی سوهانکار –

چکیده:

امروزه، مساله بسیار مهم در صنعت خودروسازی تولید اتوموبیلهای هر چه سبکتر است. در این مقاله، منیفولد دود خودرو به عنوان یک قطعه با پتانسیل بسیار مناسب برای کاهش وزن فقط با تغییر روش تولید معرفی شده است. در ابتدا روشهای معمول تولید منیفولد دود در دنیای خودروسازی معرفی شده ا ند و پس از بررسی، روش خمکاری لوله برای تولید منیفولد مورد مطالعه در این مقاله یعنی منیفولد دود ریخته گری شده EF7 مناسب شناخته شده است؛ درادامه تحلیلهایEFM مورد نیاز برای بررسی مناسب و کاربردی بودن روش انتخاب شده مانند تحلیل پروسه خمکاری وتحلیل انتقال حرارت ارائه شدهاند. با توجه به نتایج مشاهده میشود که منیفولد پیشنهادی دارای وزن کمتر و همچنین صافی سطح داخلی بهتری نسبت به منیفولد ریختهگری است.