سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی عباس قربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی جهانبانی اردکانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توزیع بهینه بار بین فیدر های مختلف پست های توزیع یکی از مهمترین و کم هزینه ترین روش ها جهت کاهش تلفات در شبکه های توزیع می باشد . برای این منظور باید وضعیت کلید های شبکه باز /بسته به گونه ای تعیین شود که بار از روی فیدر هایی که اضافه بار دارند به فیدذر های کم بار تر منقل شود و در ضمن قید های بهره برداری نیز لحاظ شود در این مقاله از الگوریتم مورچگان برای حل این مسئله استفاده شده است . در این الگوریتم مورچه های مصنوعی قادر هستند تا از طریق اطلاعاتی که به شکل فورمون بر روی مسیر های طی شده توسط آنها ریخته می شود جواب بهینه را بیابند .