سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
سهیلا باقری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه، تأثیر بلوغ حرارتی برروی تغییر ساختار مولکولی از نوع شبکه فضائی سه بعدی ترکیبات هیدروکربوری موجود در سنگهای منشاء و نفت در طول مراحل مختلف بلوغ حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دستیابی به این مهم، نسبتهای ایزومری استران و هوپان و همچنین ترکیبات آروماتیک مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد، نمونههای سازند پابده با داشتن مقادیر پایین نسبتهای ۲۲R + 22S / s22 و ۲۰R + 20S / S20 در ترکیبات هوپان و استران از نظر بلوغ حرارتی درسطح پایینی قرار دارند، نتیجه بواسطه مقادیر بالای بیومارکر مورتان در این نمونهها نیز تأیید میگردد. برخلاف آن، در سازند کژدمی، افزایش نسبتهای ایزومری استرانها و هوپانها و کاهش فراوانی بیومارکر مورتان C30ba نشان دهنده بلوغ بالای این سازند میباشد. براساس فراوانی ترکیبات استروئیدی مونوآروماتیک و تریآروماتیک، مشخص گردید که در سازند پابده به دلیل بلوغ حرارتی پایین، استروئیدهای مونوآروماتیک فراوانی بالایی داشته، در حالیکه در سازند کژدمی و نمونه نفت، این ترکیبات به انواع تریآروماتیک تبدیل شده و از بین رفتهاند