سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

سیداحمد پیشنمازی – مسئول بخش مهندسی خوردگی پالایشگاه اصفهان

چکیده:

با تمام کوششهائی که صرف شرایط سازی خارجی (EXTERNAL WATER TREATMENT) آب تغذیه به دیگ بخار با استفاده از SODIUM ION EXCHANGF HOT LIME SOFTENNER PLUS و عبور آب مقطرهای گرم و سرد برگشتی از دستگاه های روغن گیر و پولیشر در پالایشگاه ها صورت می گیرد، مع الوصف نشت و نفوذ عوامل سختی زا نظیر یونهای کلسیم و منیزیم به سیستم آب تغذیه و توانائی ترکیبی این کاتیون ها با آنیونهای موجود منجر به تشکیل رسوبات چسبندهمخصوصا در سطوحداخلی لوله های ناقل آب که در معرض شعله های آتش قرار دارند می گردند. ادامه آن موجب افزایش درجه حرارت در پوسته خارجی لوله ها می باشد که منتهی به از کار افتادگی دیگ بخار میشود. لذا لزوم شرایط سازی داخلی (INTERNAL WATER TREATMENT) آب تغذیه به دیگ بخار از هر نظر ضروری می باشد.
با توجه به شرایط سازی داخلی آب تغذیه به دیگهای بخار نیروگاه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که از مدتهای مدید به روش رسوب دادن سختی (TREATMENT PRECIPITATING) با حفظ باقیمانده فسفات صورت می گیرد مشکلاتی را همراه داشته که کمترین آنها عدم استفاده از آب زیر آب دیگهای بخار در سیستم برجهای خنک کننده (به علت وجود فسفات) و شستشوی شیمیایی دیگ بخار در پایان هر سه الی چهار سال عملیاتی می باشد.
بمنظور جلوگیری از اشکالات فوق الذکر اقدام به تغییر شرایط سازی داخلی آب تغذیه به دیگهای بخار پالایشگاه اصفهان از روش PRECIPITATING TREATMENT به روش SOLUBILIZING TREATMENT بدون انجام شستشوی شیمیائی از فروردین ۱۳۶۲ گردید. مواد شیمیای اصلی در استفاده از این روش کلنتهای شامل AOID (EDTA) می باشند که در پالایشگاه اصفهان از نمک TRISODIUM SALT OF NTA که قادر به فعل و انفعالات با کاتیونهای موجود در آب تغذیه به دیگ بخار نظیر کلسیم، منیزیم، اهن و مس بصورت نمکهای محلول می باشند استفاده گردید. پالایشگاه اصفهان ضمن بکارگیری از روش محلول سازی رسوبات در رابطه باشرایط سازی داخلی آب تغذیه به دیگ بخار بطریق SUB-STIOCHOMETRIC موفق به تمیز نمودن دیگهای بخار در حین کار CHELANT CLEAN-UP IN SERVIE گردید که در بر گیرنده دیگر مزایا از نظر اقتصادی، کنار گذاشتن حدود پنجاه درصد لوازم تزریق و عملیاتی بود.