سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا تقی زاده خطیر – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدکاظم سعیدنژاد – استادیار و عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مطالعه روش اجزاء محدود و آزمایش تجربی در فرایند کشش عمیق تک مرحله ای جهت ساخت پوسته کاتالیست کانورتر مقایسه گردیده است. در بررسی نتایج بدست آمده با روش اجزای محدود مقدار حداکثر کرنش در جهت طول ورق حدود ۰٫۲۸ بدست آمد که این مقدار در مقایسه با نتایج حاصل از آزمایش تجربی در همان نقطه و حدود۰٫۳ بود. قطعه نیز به خوبی در هر دو روش شکل نهایی را بدست آورد. مقایسه نتایج اجزای محدود و آزمایش تجربی تطابق بسیار خوبی را در تمام جهات نشان داد و مشاهده گردید روش اجزای محدود دقت قابل ملاحظه ای در پیش بینی شکل نهایی و مقادیر کرنشهای حاصله دارد.