سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شبان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا علیپور جهانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بیت اله اقبالی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

یکی از موثرترین روشهای فرآوری مواد فلزی فوق ریزدانه، اعمال تغییر شکل پلاستیک سنگین بر روی آنهاست. در پژوهش حاضر، یک نوع قالب خاص که با استفاده از آن بتوان تغییر شکل شدید بر روی فلز اعمال کرد ساخته شد. با استفاده از روش المان محدود تاثیر زاویه قالب بر روی پارامترهای تغییر شکل فلز از قبیل: نحوه توزیع کرنش پلاستیک، حداکثر میزان کرنش قابل اعمالی و حداکثر نیروی لازم برای سیلان یک نوع فولاد ساده کربنی تحلیل شد. همچنین تاثیر دمای اعمال تغییر شکل سنگین نیز بر روی مشخصه های ریزساختاری فلز بررسی گردید. نتایج مبین آن است که اندازه زاویه قالب تاثیر قابل ملاحظه ای بر پارامترهای رفتار سیلان فلز دارد. دمای تغییر شکل فلز نیز بر مورفولوژی و اندازه دانه ها در ریزساختار نهایی بشدت تاثیر می گذارد.