سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش محجوبی –
کاظم طرفی –
علی کردانی – سازمان آب و برق خوزستان، حوزه زهره و هندیجان

چکیده:

دشت هندیجان در جنوب غربی استان خوزستان واقع شده و منبع تامین آب آن از رودخانه زهره است که از میان اراضی عبور نموده و اراضی را به دو قسمت تقسیم می نماید. شبکه ابیاری و زهکشی هندیجان به مساحت تقریبی ۵۰۰۰۰ هکتار در دو ساحل چپ و راست رودخانه قرار دارد.تحقیق انجام شده مربوط به ساحل چپاین پروژه است. وسعت این اراضی در حدود ۱۵۰۰۰ هکتار و شامل نواحی عمرانی L3,L2,L1 می باشد. ساحل چپ هندیجان دارای یک زهکش اصلی (LMD) بوده که این زهکش از ناحیه عمرانی یک (کیلومتر ۰۰+۰۰) شروع و تا انتهای ناحیه عمرانی سه (کیلومتر ۰۴۲+۳۴) ادامه داشته و در انتها توسط ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲۴ متر مکعب در ثانیه، زه آب نواحی عمرانی ساحل چپ را در داخل دایکی تخلیه و به بعد از جاده دیلم – هندیجان منتقل می کرد. پس از بررسی سیمای شبکه پیشنهادی مشاور و طی چندین مرحله بازدید از منطقه، با توجه به نامناسب بودن محل ایستگاه پمپاژ و دایک انتقال زه آب، پیشنهاد گردید که مسیر زهکش اصلی LMD تغییر یافته و از سمت شرق جاده آسفالته داخل طرح به سمت چپ آن منتقل گردد. با انجام این تغییر مسیر، علاوه بر جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی که در اثر نفوذ آبهای شور دایک ایجاد می گردید و همچنین کاهش معارضین طرح، سیمای شبکه پروژه نیز بهینه شده و ۳ رشته زهکش درجه ۲ بنام های LSD24 LSD23 LSD22 جمعا بطول ۱۰ کیلومتر حذف گردید. با اصلاحات بعمل آمده علاوه بر صرفه جویی در هزینه های اجرایی و کاهش مدت اجراء، پروژه در زمان بهره برداری نیز هزینه و مشکلات بهره برداری و نگه داری کاهش خواهد یافت. با توجه به ارائه گزینه مورد نظر و پس از بررسیهای بعمل آمده از طرف مشاوره و تشکیلچندین جلسه کارشناسی، گزینه پیشنهادی توسط مشاور پذیرفته شد و گزارش نهایی و آلبوم نقشه ها بر اساس طرح جدید اصلاح گردید و به کارفرما ارائه شد. این گزینه در حدود ۶۷۵۰ میلیون ریال صرفه ویی در برداشته است که در ادامه این مقالهبه تفضیل در خصوص این طرح توضیح داده خواهد شد.