سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلیل صحرایی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه
جان لیثم – گروه فیزیک دانشگاه یومیست منچستر

چکیده:

در این مطالعه از یک مدل برای تحقیق در مورد اثر اضافه نمودن هواویزهای دریایی در تغییر میکروفیزیک ابر استراتوکومولوس استفاده شده است. تغییرات پارامترهای میکروفیزیکی با ارتفاع در بالای پایه ابر برای چندین سرعت قائم، دما، غلظت عددی هواویزهای خشک و توزیع اندازه انجام شده است. نتایج نشان میس دهد که ساختار میکروفیزیکی لایه ابر بطور موثری به خواص فیزیکی ذرات هواویز بستگی دارد که به رشد قطرکهای ابر منجر می شود. در آزمایش هایی توسط مدل نشان داده شده است که با تغییر در غلظت های مختلف هواویزهای دریایی آلبیدوی ابر تغییر می یابد. افزایش آلبیدو می تواند بطور منفی بر گرم شدن زمین اثر نماید. در نتیجه اگر بتوان بطور مکانیکی در سطح دریا هواویز به جو تزریق نمود شاید بتوان به روشی برای خنثی نمودن گرم شدن زمین دست یافت.