سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی ویسی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
احمد رضوانفر – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
یوسف حجازی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مکتب سرمایه داری در فرایند تکاملی خودوارد مرجله جهانی شدن گردیده است و در این فرایند دریک نظام جهانی به عنوان تامین کنندگان انباشت سرمایه انسانی نقشی اساسی دارند و در این زمینه از سوی بازار به عنوان مکانیزم کنترل کننده فرایند انباشت سرمایه همواره تحت فشار است و درجهت چالش با نیروی بازار موسسات آمزوش عالی با استفاده از فرصتهای به وجود امده توسط تکنولوژی اطلاعات ونظریه های مدیریتی در پی پاسخگویی برامده اند که در نوشتارحاضر برخی از ایئ عکس العمل ها در قالب مهندسی مجدد فرایندهای یادگیری، بهبود سیستم بهجانب تیدل به یک سازمان یادگیرنده،ایجاد شبکه های یادگیری ملی و فراملی و طراحی استراتژی هایی به جانب بازاری کردن مورد اشاره قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری شده است که موسسات اموزش عالی باید در محیط بازار در جهت رفع ابهامات و جابگویی به نیازهای بازار کسب و کار به مدیریت دانش بپردازند و در این فرانید با توجه به تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی خود به برنامه ریزی استراتژیک برای پیش بینی و تاثیرگذاری بر روندهای بازار کسب وکار اقدام نمایند.