سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

بهرام جلیل خانی –

چکیده:

دنیای امروز دنیای سازمان ها است کیفیت سازمان ها ، کیفیت زندگی مردم را رقم می زنند و هر تلاشی برای تحول و بهبود سازمان ها تلاشی در جهت ارتقای استانداردهای زندگی خواهد بود تغییر و تحول در سازمان ها جزء لاینفک حیات آنها محسوب می شود و سازمان ها برای بقای خود یا باید بتوانند تغییر دهند یا باید خود را تغییرات تطبیق دهنددر غیر این صورت محکموم به فنا هستند اگرچه دامنه تغییرات و تحولات کمتر دامنگیر سازمان های دولتی درایران می باشد ولی از سال ۱۳۸۲ برنامه هیی برا تحول در نظام اداری کشور تصویب و با فراز ونشیب های زیاد در حال اجرا است از انجایی که نگارنده این مقال مسئولیت پی گیری و اجرای برنامه های تحول در دستگاههای اجرایی استان را به عهده داشته است ولی علیرغم تلاشهای بسیارزیاد و حتی میل و اراده برخی از مدیران و کارشناسان سازمان هادر اجرای برنامه های تحول موفقیت زیادی نداشته و به نظرم عمده ترین مشکل تحول دراین است که نمی دانند برنامه های تحول را چگونه و از کجا شروع نمایند این مقاله پژوهشی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مشاهدات عینی و تجارب عملی پس از ذکر برخی از مفاهیم مرتبط با تغییر و تحول سازمان ها و بررسی نظرات اندیشمندان مختلف در پی پاسخگویی به این سوال است که چگونه و ازکجا برنامه های بهبود و تحول اداری را شروع و اجرا نمود؟ در پایان نیز راهکارها و پیشنهادات کاربردی برای تحول و بهبود سازمان ها ارائه شده است.