سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسام الدین عارف کشفی – معاون امور خارجی سازمان کیفیت اسیا و اقیانوسیه و مدیر عامل مشاوران مه

چکیده:

طی دهه های قرن گذشته کیفیت دو مرحله متمایز و مشخص یعنی مرحله انطباق ) ) Conformity و مرحله بهبود(Improvement ) ( را پشت سر گذاشته است . در سالهای اخیر تکامل و تحول کیفیت به مرحله سومی قدم گذاشته وحتی می توان ابراز نمود که با توجه به سرعت و شتاب روز افزون تغییرات ، جوانه های مرحله چهارم تکامل کیفیت نیز در حال شکوفا شدن است . مرحله سوم تکامل کیفیت تغییر و تحول چشمگیر ) ) Breakthrough نام گرفته و دارای ویژگیها و وظایف خاص خود می باشد . درواقع در سالهای اخر قرن بیستم و استانه قرن بیست و یکم، کل مقوله مدیریت در معرض تحول های عمیق قرار گرفت و چنانچه در مقیاس کلان گفته شده است ، ا گر انقلاب اول در مدیریت با نظرات تحول ساز فردریک تایلور همراه بود و به نام " ماشین و بهره وری " نام گرفت ، انقلاب دوم در مدیریت به نام " انسان و کیفیت " نامیده شده است . بدین ترتیب اغراق امیز نخواهد بود اگر ابراز شود ، با این تغییرات شگرف در ابعاد دیدگاه ی و درجوانب تئوریک
وبالاخره در مقولات اجرائی ، مدیران اینده نگر و اینده ساز بایستی افکار و نظرات و نحوه مدیریت گذشته را کاملا کنار گذاشته و به مرحله هیجان امیز نوینی که سراسر پیچیدگی ، عدم قطعیت و عدم پایداری است و قوانین و قواعد خاص خود را دارد قدم بگذارند