سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد عجمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .

چکیده:

کانی های رسی به دلیل اندازه ریز ذرات، سطح زیاد و خواص تبادل کاتیونی بی همتای خود، بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهاً قویا تأثیر می گذارندیکی از سرچشمه های کانی های رسی خاکها مواد مادری خاک می باشند . تئوری نوتشکیلی ۱ کانی ها نیز توسط بورچارت (۱۹۸۹) مطرح گردید . نظریات دیگری همچون تغییر شکل ۲ کانی ها از دیگر علل تشکیل آنها در خاک محسوب می شود . امروزه معضل تغییر کاربری اراضی بخصوص از بین بردن جنگل ها عامل مهمی در جهت تخریب خاک ۳ می باشد . این گونه تغییر کاربری ها توانسته علاوه بر تلفات قابل توجه خاک، کیفیت و کمیت کانی های رسی را نیز به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد بطوریکه مدیریت اراضی را نیز علاوه بر عوامل طبیعی نظیر اقلیم و مواد مادری باید از فاکتورهای مهم و مؤثر بر تشکیل کانی های رسی در خاک به حساب آورد . بنابراین تحولات کانی شناسی می تواند به عنوان یک ابزار یا شاخص دید جامع و گسترده ای در ارتباط با بحث تکامل یا تخریب خاک پیش روی ما بگشاید .