سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین ماه وشی – سرپرست ارتباط باصنایع و محقق مرکز تحقیقات خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
عباس رفیعی – عضو هیئت علمی و محقق مرکز تحقیقات خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی صنعتی دا

چکیده:

در این نوشتار ضمن بر شمردن اهمیت و ضرورت خلاقیت و نوآوری درمراکز صنعتی، شرایط آماده سازی بسترهای توسعه خلاقیت و نوآوری های سازمانی، صنعتی تشریحگردیده است. همچنین به اهمیت آموزش تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزار تغییر و نوآوری در سازمانها و مراکز صنعتی اشاره شده است. فراگیران اینتکنیک ها با تغییر نگرش و بینش، قادر خواهند بود ساختار فکری خود را در جهت نوسازی و روشهای رسیدن به اهداف سازمانی تغییر دهند ، تحقیقات علمی – تجربی مختلف گویای این واقعیت است که این تکنیک ها و ممارست و کاربرد آنها باعث افزایش خلاقیت و توانمندسازی ذهنی کارکنان می شودو نهایتا به تغییر ونوآوری در محیط کار منجر می شود.