سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ضریب انتقال و ضریب ذخیره دو پارامتر مهمهیدرودینامیکی لایه های آبدار می باشند که به ترتیب قابلیت انتقال و قابلیت ذخیره سازی آب در لایه آبدار را بیان میکنند. مطالعات شبیه سازی عددی نشان می دهد که در سفره های ناهمگن مقادیر ضریب ذخیره محاسبه شده برای چاههای مشاهده ای مختلف در یک سفره آب زیر زمینی تغییرات قال توجهی را شامل می شوند در حالیکه مقادیر ضریب انتقال محاسبه شده برای چاههای پمپاژ و یا مشاهده ای مختلف در یک سفره آب زیر زمینی تقریبا یکسان هستند. در این مقاله، تغییر پذیری ضرائب انتقال و ذخیره سفره های آب زیر زمینی، هم برای محدوده یک چاه و هم برای مناطقی که دارای چند چاه مشاهده ای هستد، با استفاده از یک روش ساده برآورد می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرپذیری مربوط به ضریب ذخیره برای هر دو حالت (به ویژه در مقیاس منطقه ای) به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از تغییرپذیری مربوط به ضریب انتقال است.