مقاله تفاوتهاي سني و جنسي در اضطراب اجتماعي دوره نوجواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تفاوتهاي سني و جنسي در اضطراب اجتماعي دوره نوجواني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعي
مقاله تحول نوجوان
مقاله تفاوتهاي جنسي و سني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شكري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: پارسيان منيره
جناب آقای / سرکار خانم: پاکلک مليتا
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: طولابي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي تحول ابعاد شناختي و رفتاري اضطراب اجتماعي در دوره نوجواني اين پژوهش انجام شد. يک نمونه ۵۰۰ نفري (۲۷۶ دختر و ۲۲۴ پسر) در سه گروه سني ۱۳-۱۲، ۱۵-۱۴ و ۱۷-۱۶ ساله با روش تصادفي چند مرحله اي از دانش آموزان شهر تهران انتخاب شدند و به مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان (پاکلک، ۱۹۹۷) با دو بعد شناختي و رفتاري، پاسخ دادند. نتايچ تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد که نوجوانان ۱۳-۱۲ ساله نسبت به دو گروه سني ديگر، ميانگين بالاتري در هر دو بعد شناختي و رفتاري اضطراب اجتماعي به دست آوردند. همچنين ميانگين نمره هاي دختران در هر سه گروه سني در مقايسه با پسران در بعد رفتاري اضطراب اجتماعي بالاتر بود در حالي که، در بعد شناختي اضطراب اجتماعي بين دو جنس تفاوت وجود نداشت. يافته ها بر اساس ديدگاه شناختي اجتماعي الکايند و تاثير جنس در اجتماعي شدن بحث شدند.