سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شکرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشکده عمران دانشگاه تهران
محرم دولتشاهی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، روش سنتی طراحی مشخصه (Deterministic) سکو که مبتنی بر حداکثر نیروی وارده به سکو است ، با روش تصادفی خطی که بر اساس طیف توان پارامتر پاسخ می باشد، از طریق تحلیل یک سکوی نمونه در شرایط محیطی خلیج فارس مقایسه می گردد. بر مبنای ارزیابی هر دو روش، نشان داده شده است که روش تصادفی خطی، علاوه بر در نظر گرفتن نیروی درگ ( کششی) هیدرودینامیکی اضافه شده به بار وارده بر سکو، می تواند یک سطح بارگذاری واقع بینانه ای را حفظ نماید.