سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی نجفی قیری – دانشجوی دکترای بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سیدعلی ابطحی – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حمیدرضا اولیایی – استادیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

پتاسیم به طور متوسط ۲/۶ درصد وزنی پوسته زمین را تشکیل می دهد و از این رو هفتمین عنصر شیمیایی و چهارمین عنصر غذایی ضروری از نظر فراوانی در لیتوسفر می باشد . مقدار پتاسیم قابل استفاده اغلب خاکهای زراعی کم است در حالیکه مقدار پتاسیم کل در این خاکها غالبا زیاد می باشد . به طور کلی پتاسیم در خاک به چهار شکل اصلی وجود دارد که عبارتند از پتاسیم محلول ( درصد بسیار کم ) ، تبادلی ۰/۱-۲) درصد کل ) ، غیرتبادلی ۲-۱۰) درصد کل ) و ساختمانی ۹۰-۹۸) درصد کل ). پتاسیم محلول و تبادلی به سهولت قابل استفاده گیاه، پتاسیم غیرتبادلی به کندی قابل
استفاده گیاه و پتاسیم ساختمانی غیر قابل استفاده برای گیاه می باشد ) ).Havlin et al. 1999 مهمترین منبع تامین پتاسیم برای گیاه هوادیدگی کانیهای حاوی این عنصر در خاک می باشد که مهمترین آنها کانیهای میکا و فلدسپات می باشند . معمولا میکاها در بخش رس خاک وجود داشته و راحت تر از فلدسپاتها که اغلب در بخش سیلت و شن خاک وجود دارند هوادیده شده و پتاسیم مورد نیاز گیاه را آزاد می کنند . در میان میکاها نیز کانی بیوتیت راحت تر از کانی مسکوویت هوادیده می شود . بنابراین در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک اصلی ترین منبع تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه، هوادیدگی کانی بیوتیت می باشد