سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اردشیر فرشیدیان فر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلام
انوشیروان دولائی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مش
کورش فرشیدیان فر – کارشناس سازمان آب منطقه ای خراسان

چکیده:

هدف از ارائه مقاله حاضر مقایسه لایه مرزی هوای خشک و هوای اشباعبرای جریان ارام تخت شرایط یکسان از لحاظ دما، سرعت و فشار است. دراین پژوهش فرض می شود هوای اشباع از مجاورت سطحی سرد و افقی در فشار اتمسفر عبور نماید، به دلیل آنکه وضعیت هوت دققا بر روی نقطه شبنم قرارگرفته است و چون دمای صفحه کمتر از دمای جریان هوای اشباع است مقداری بخار در مجتاورت سطح به مایع تبدیل و انرژی نشان آن آزاد میشود. حدود دمای جریان اصلی کمتر از ۹۵ درجه سانتی گراد و تغییرات سرعت در محدود ۲ تا ۶ متر بر ثانیه و اختلاف دمای بین دیواره وجریان اصلی بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است. نتایج بدست آمده برای تعداد رینولدز در محدود ۱۰ به توان ۴ تا ۱۰ به توان ۵ است. نتایجنرخ تغییرات انتقال جرم، ضریب اصطکاک، توزیع دما و سرعت و عدد نوسلت با هوای خشک مورد مقایسه قرار می گیرد. در این مقاله روش حل همشکلی برای معادلات دیفرانسیل استفاده شده است.