مقاله تفاوت سبك شخصي مقامات حميدي و حريري (با بررسي مقامه شتويه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تفاوت سبك شخصي مقامات حميدي و حريري (با بررسي مقامه شتويه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك شخصي
مقاله سبك شناسي ساختگرا
مقاله نظريه بروكس
مقاله نحوه داستان پردازي
مقاله صنايع ادبي
مقاله وصف زمستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرامي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مجموع مقامه هاي قاضي حميدالدين بلخي، يک مقامه کامل (مقامه ۲۱) به وصف زمستان اختصاص يافته است که «في الصفه الشتا» نام دارد. ما در اين مقاله، مقامه بيست و يک را که از شاه مقامه هاي قاضي است از لحاظ سبك شخصي شامل صنعت پردازي، محتوا و مضمون پروري بررسي ميكنيم، و چون در مقامات حريري هم مقامه چهل و چهار «شتويه» نام دارد با بررسي آن مقامه و مقايسه آن با مقامه قاضي، اختلاف سبك شخصي اين دو اديب را با توجه به دو موضوع مهم (صنعت پردازي ساختگرايانه و محتوا و مضمون پروري) نشان ميدهيم.