مقاله تفاوت شناخت حاصل از گردشگري واقعي و گردشگري مجازي بر پايه نظريه روايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۶۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تفاوت شناخت حاصل از گردشگري واقعي و گردشگري مجازي بر پايه نظريه روايت
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات بسته بندي شده
مقاله بازنمايي مکان
مقاله روايت
مقاله فضاي مجازي
مقاله گردشگري مجازي
مقاله گردشگري واقعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راودراد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي محمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه تکنولوژي هاي جديد ارتباطي در سال هاي اخير، به حدي رسيده است که براي به دست اوردن اطلاعات از سراسر دنيا، ديگر نيازي به سفري واقعي و حضور در محل احساس نمي شود. انسان در دنياي امروز، قادر است از درون خانه خود، با استفاده از امکانات فضاي مجازي، در هر زمان که بخواهد، به مناطق دوردست سفر کند.
گردشگري، در اين اوضاع، ديگر وابسته به زمان و مکان و نيازمند برنامه ريزي مالي و زماني خاص نيست. در اين زمينه، دو سوال مهم وجود دارد. اولا، ايا گردشگري مجازي ممکن است جايگزين گردشگري واقعي شود و نياز سفر واقعي را مرتفع کند؟ ثانيا، ايا نوع شناختي که گردشگري مجازي توليد مي کند، با نوع شناختي که در اثر حضور واقعي گردشگر در مکان ايجاد مي شود، يکسان است؟ در اين مقاله، براي پاسخ به اين سوال ها، ابتدا خصوصيات و ويژگي هاي گردشگري واقعي و گردشگري مجازي توضيح داده خواهد شد. محور اصلي اين مقايسه، حضور در مکان خاص و حس تجربي مکان در گردشگري واقعي و گزينشي بودن خصوصيات مکان و اخذ اطلاعات بسته بندي شده در گردشگري مجازي است. نويسندگان اين مقاله عقيده دارند که گرچه گردشگري مجازي قادر است اطلاعات بسيار وسيع تر و کامل تري از گردشگري واقعي در اختيار افراد قرار دهد، در عمل، فاقد حس حضور در مکان و تجربه زيسته است. به همين سبب، اولا، نوع شناختي که به دست مي دهد، دستکاري شده و غيرواقعي است. ثانيا، اين نوع گردشگري، صرفا، نقش مکمل براي گردشگري واقعي دارد. ان گردشگري که از فضاي مجازي اغاز شده و به فضاي واقعي ختم شود، اثار و نتايج مثبت هر دو نوع را در عرصه شناخت دربرخواهد داشت.