سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمدعلی ریاضی – ایران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی
فرزاد توحیدخواه – ایران/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتری
محمدحسن مرادی – ایران/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتری
حسن علی صدفی – استرالیا/ ملبورن، بیمارستان رویال، پژوهشکده کودکان مورداچ

چکیده:

بر اساس دیدمان (تئوری) سوزن درمانی (طب سوزنی) نقاطی ویژه (سوزنگاه) روی بدن قرار دارند که توسط ژیراه به هم متصلند. گزارش های پژوهشی نشان می دهد که سوزنگاه ها دارای امپدانس الکتریکی کمتری نسبت به نقاط پیرامون استند. در این پژوهش به نتایج آزمایش تفاوت امپدانس نسبی بین ژیراه و مسیرهای غیر ژیراهی (ناژیراه) در گستره بسامدی ۲ تا ۲۰۰۰ هرتز پرداخته شده است. داده ها بیانگر تفاوت عمده همنه (مولفه)ی امپدانس در بسامدهای پایینتر از Hz]50] می باشد. از سویی بررسی عملکرد تحریک الکتریکی سوزنها برای بهبود و تسریع در امر درمان نشان می دهد که پاسخ بهینه در بسامدهای پایین حادث می شود. بنابراین این دو مهم می تواند مرتبط با یکدیگر بوده و به تقویت دیدمان سوزن درمانی الکتریکی کمک کند. هدف مقاله، بررسی دقیقتر پارسنج (پارامتر) های همنه ی امپدانس ژیراه و ناژیراه و ارتباط علمی آنها با تجربه عملی است. نتایج نشان می دهد که همپوشانی مناسبی بین این دو مهم قابل توصیف است.