مقاله تفاوت هاي جنسيتي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان (عنوان عربي: الفروق الجنسية بين الطلاب و الطالبات في مجال الدافع و التقدم الأکاديميين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۸۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تفاوت هاي جنسيتي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان (عنوان عربي: الفروق الجنسية بين الطلاب و الطالبات في مجال الدافع و التقدم الأکاديميين)
این مقاله دارای ۴۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله انگيزش تحصيلي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله آموزش عالي (كليد واژه عربي: الجنسية
مقاله الدافع الأکاديمي
مقاله التقدم الأکاديمي
مقاله التعليم العالي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارخالد امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در سال هاي اخير تحولات جنسيتي گسترده اي در حوزه آموزش عالي و تحصيلات دانشگاهي به وقوع پيوسته است که نمي توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمي و افزايش چشمگير نسبت دانشجويان دختر دانست، به همين اعتبار ديدگاه هاي جديدتر بر ابعاد کيفي اين تحول تاکيد داشته و آن را در عرصه وسيع تري از پيامدهاي تحصيلي دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده اي از اين بررسي ها معطوف به توضيح افزايش انگيزش و دلبستگي تحصيلي دختران و نيز پيشرفت تحصيلي بيشترآنها در مقايسه با دانشجويان پسر بوده است.
در تحقيق حاضر تلاش شده است که پس از مروري نظري بر وجوه عمده تفاوت هاي جنسيتي در توانايي هاي شناختي، عملکرد تحصيلي و تبيين آن با استناد به برخي ديدگاه ها، به اين مهم پرداخته شود.