سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سونیا شفیعی – کارشناس گروه تحقیقاتی در پروژه دانشنامه جامع آینده اندیشی
امیر ناظمی – کارشناس گروه آینده نگاری مرکز صنایع نوین- وزارت صنایع و معادن
علی شماعی – کارشناس گروه آینده نگاری مرکز صنایع نوین- وزارت صنایع و معادن
روح اله قدیری – کارشناس گروه آینده نگاری مرکز صنایع نوین- وزارت صنایع و معادن

چکیده:

آینده نگاری بر آمده از نیاز «آمادگی برای آینده ؛ یعنی به کار بردن منابع به بهترین وجه ممکن برای دست یابی به مزیت «رقابتی» « بهبود کیفیت زندگی » و «توسعه پایدار » می باشد .استفاده روزافزون از این ابزار در سال های اخیر موجب آن شده است که ملاحظات محوری و پایه ای در مفهوم فعلی آینده نگاری در اروپا تغییر یابد.یکی از این تغییرات حرکت از آینده نگاری ملی به آینده نگاری منطقه ای است. در آینده نگاری منطقه ای تفاوت هایی با آینده نگاری ملی مشاهده می شود، از جمله در افق زمانی و روش مورد استفاده. از سویی دیگر رابطه میان آینده نگاری منطقه ای با آینده نگاری ملی آن کشور می تواند به صورت های متفاوتی ایجاد شود. در این مقاله آینده نگاری منطقه ای معرفی گشته و تفاوت هایی از آن با آینده نگاری ملی ذکر می گردد و پس از آن رابطه میانآینده نگاری منطقه ای با آینده نگاری ملی آورده می شود.