سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه تهران، کارشناس شرکت صن
محرم دولتشاهی پیروز – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تفرق امواج غیر خطی در آب کم عمق توسط موج شکن یک موضوع مهم در مهندسی بنادر و سواحل می باشد. وقتی امواج انتشاری به یک موج شکن برخورد می کنند آثار انعکاس، پخشندگی و تفرق در آنها دیده می شود. بعلت اثر تفرق خطوط تاج موج انتشاری به طرف منطقه سایه میل می کند و بخاطر اثر سایه موج شکن، در ناحیه مزبور ارتفاع موج کاهش پیدا می کند. گرچه ارتفاع امواج در ناحیه سایه موج شکن کاهش می یابد ولی امواج انتقالی به ناحیه سایه دارای انرژی قابل ملاحظه ای هستند که باعث ناآرامی در بندر می شود بنابراین بررسی پدیده تفرق از موضوعات بسیار مهم مهندسی سواحل است.
تئوری تفرق امواج خطی ابتدا بوسیله آقای summerfeld بررسی شد پس از آن آقایان penny.price معادلات تفرق را در حالت خطی حل کردند. آنها حل تحلیلی ارتفاع موج را در دو سمت موج شکن بدست آوردند. پس از آقای Weigel حل دقیق تفرق امواج خطی بوسیله موج شکن نیمه بینهایت اراده داد و به ازای زاویه های مختلف برخورد موج با موج شکن نمودارهایی را ارائه داد که هنوز در بسیاری از آئین نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد. اثرات غیر خطی و پراکنش تفرق امواج در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.