سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عباس احمد آخوندی – شرکت خدمات مدیریت ایرانیان
ناصر برک پور –
حبیب الله طاهر خانی –
ایرج اسدی –

چکیده:

تفرق سیاسی ، چالش اصلی در اداره و حکمروایی مناطق کلام شهری در سراسر دنیا است. منطقه کلان شهر تهران در شرایط افزایش روز افزون قلمروهای حکومتی و مدیریتی و در فقدان هرگونه ساز و کار هماهنگ کننده سیاسی در سطح منطقه به شدت با چالش تفرق سیاسی روبرو است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با شناخت ابعاد مختلف چالش تفرق سیاسی (به ویژه در بعد قلمروهای حکومتی و مدیریتی) در منطقه کلان شهری تهران، راهبردهای متناسب با زمینه نهادی- سازمانی و قانونی موجود برای کاستن از آن و نیز زمینه سازی گذار به نظام حکمفرمایی مطلوب منطقه را ارائه دهد.