سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم دبیری – بخش زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا قربانی – بخش زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رسول نصیری – بخش زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
نعمت‌الله رشید نژاد – بخش زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در شمال غرب کاشان (جنوب قم) سنگ‌های آتش‌فشانی ترشیری دارای گسترش زیادی بود و بخشی از کمربند ماگمای موسوم به ارومیه – دختران تشکیل می‌دهند. مشخصه‌های ژئوشیمیایی و پتروگرافی و این سبک‌ها تاکنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این بررسی‌ها کمک مؤثری در بازسازی فرایندهای اصلی حاکم بر تشکیل این سنگ‌های آتش‌فشانی ارائه می‌نماید. سنگ‌های منطقه روندهای تدریجی از لحاظ تغییرات شیمیایی، کنی شناختی نشان می‌دهند. این روندهای پیوست که در نمودارهای مختلف ژئوشیمیایی مشهود است حکایت از این دارد که سنگ‌های منطقه محصول فرآیندهای سنگ زادی یکسانی هستند و یک خویشاوندی پذیرفتنی مابین این سنگ‌ها وجود دارد. تفریق ماگمایی از راه تبلور بخشی مکانیسم اصلی در ترکیب سنگ‌های آتش نشانی منطقه بوده است.