مقاله تفسيري از فرضيه نفرين منابع در کشورهاي صادرکننده نفت: تکانه هاي مثبت نفتي، از چه سطح آستانه اي براي رشد اقتصادي، مضر است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تفسيري از فرضيه نفرين منابع در کشورهاي صادرکننده نفت: تکانه هاي مثبت نفتي، از چه سطح آستانه اي براي رشد اقتصادي، مضر است؟
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکانه هاي نفتي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله نفرين منابع
مقاله مدل پنل پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده نصرآبادي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس فرضيه نفرين منابع، درآمدهاي حاصل از نفت به عنوان يکي از منابع طبيعي بر رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت تاثير منفي خواهند گذاشت، تحقيق حاضر در حقيقت تفسيري جديد بر فرضيه نفرين منابع است و به بررسي رابطه کوتاه مدت ميان تکانه هاي مثبت نفتي و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک)، مبتني بر متدولوژي اقتصادسنجي پنل پويا براي دوره تاريخي ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ مي پردازد. فرضيه اصلي تحقيق اين است که افزايش ملايم در درآمدهاي نفتي براي رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت مفيد است، اما اگر افزايش درآمدهاي نفتي از يک حد آستانه اي بگذرد، آن گاه اثرات منفي خود را بر رشد اقتصادي اين کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتايج مطالعه حاضر در نهايت فرضيه فوق را تاييد مي نمايد و آشکار مي سازد که حد آستانه مورد نظر، حدود ۲۱-۱۷ درصد است.