مقاله تفسير تاريخچه دياژنز سنگهاي کربناته سازند چهل کمان (پالئوسن پسين) در غرب حوضه رسوبي کپه داغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تفسير تاريخچه دياژنز سنگهاي کربناته سازند چهل کمان (پالئوسن پسين) در غرب حوضه رسوبي کپه داغ
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز عنصري
مقاله توالي پاراژنزي
مقاله سازند چهل کمان
مقاله سنگهاي کربناته
مقاله غرب کپه داغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تفسير توالي دياژنزي و تاريخچه پس از رسوب گذاري سنگهاي کربناته سازند چهل کمان (پالئوسن پسين)، دو برش گرماب و جوزک با ضخامت هاي ۹۵ و ۴۰ متر در شمال غرب و جنوب غرب بجنورد، غرب حوضه کپه داغ، مورد مطالعه قرار گرفته است. فرآيندهاي دياژنزي موثر بر اين سنگها شامل ميکريتي شدن، سيماني شدن، نئومورفيسم، فشردگي، انحلال، شکستگي و پرشدگي رگه ها، سيليسي شدن و دولوميتي شدن است. نتايج آناليز عنصري نشان دهنده آن است که مقدار Fe و Mn با يکديگر همبستگي مثبت و با عناصر Sr و Na همبستگي منفي دارند. بر اساس شواهد پتروگرافي و آناليز عنصري، توالي پاراژنزي سنگهاي آهکي سازند چهل کمان در چهار محيط دريایي، آب شيرين، تدفيني و بالاآمدگي تفسير و طي سه مرحله ائوژنز, مزوژنز و تلوژنز، رسوبات را تحت تاثير قرار داده اند. اميد است نتايج اين مطالعه در تفسير تاريخچه پس از رسوب گذاري در مقياس محلي و ناحيه اي موثر باشد.